Prelegenci

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (1952), specjalista w zakresie energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W 1986r. obronił z wyróżnieniem doktorat, w 2004r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011r. tytuł profesora.

Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik–prywatny przedsiębiorca od 1982 roku, prawnik, doradca biznesowy, specjalista restrukturyzacji firm, szkoleniowiec

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

Profesor nauk humanistycznych, fizyk i filozof. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Filozofii, Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki.

prof. Jerzy Buzek

Premier RP w latach 1997-2001.

prof. dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Grzegorz Wiśniewski

Prezes Instytutu Energetyki Odniawialnej

Dr inż. Krystyna Kubica

ekspert Polskiej Izby Ekologii

Zbigniew Michniowski

Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, wiceprezes Energy Cities (Europa), Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju