O Wydarzeniu

Zapraszamy na Targi i Konferencję Efektywności Energetycznej do Katowic, stolicy jednego z największych ośrodków gospodarczych w Europie Środkowo Wschodniej. Transformacja gospodarki w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej pociąga za sobą restrukturyzację przemysłu, poprawę jakości życia i środowiska.
Problematyka efektywności energetycznej i ograniczenie zużycia energii w przemyśle i sektorze komunalno-bytowym jest wiodącym tematem i wyzwaniem dla miast i ich mieszkańców. Nowoczesne technologie energetyczne i poprawa efektywności energetycznej budynków są sposobem na poprawę jakości powietrza.

 


Dlaczego Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej

W opinii ekspertów w Polsce istnieje duży potencjał zwiększenia efektywnego wykorzystania energii, a inwestycje związane z podnoszeniem efektywności energetycznej mogą  być silnym impulsem dla stymulowania wzrostu gospodarczego. Zaoszczędzona energia to większe i tańsze źródło energii niż tradycyjne surowce energetyczne wykorzystywane w konwencjonalny sposób.

 

a3

 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W TARGACH I KONFERENCJI infoENERGIA 2017

  • Gotowe rozwiązania oraz inspiracje, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii oraz energochłonności inwestycji
  • Przegląd najnowszych, przyszłościowych rozwiązań i technologii zaprezentowanych przez fachowców, znających specyfikę regionu.
  • Wymiany informacji i doświadczeń oraz nawiązanie sieci kontaktów biznesowych

.

  • Możliwość poznania najnowszych produktów i technologii w dziedzinie efektywności energetycznej
  • Udział w dwóch uzupełniajacych się eventach, jakimi są targi i konferencja branżowa