Rada Programowa

Rada Programowa Targów i Konferencji Efektywności Energetycznej infoENERFGIA 2017

 

Imię i Nazwisko Stanowisko
Przewodniczący Rady

prof. Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Premier RP w latach 1997-2001 r.

Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego
Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Zbigniew Michniowski Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, viceprezes Energy Cities (Europa), Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej do spraw Zrównoważonego Rozwoju
Czesław Śleziak Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
Dr inż. Krystyna Kubica Polska Izba Ekologii
Grzegorz Wiśniewski Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej
Szymon Liszka Prezes Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Eugeniusz Kropka Prezes Biura Promocji i Wystaw ASTRA – organizator Forum
Barbara Kropka Wiceprezes Biura Promocji i Wystaw ASTRA  – organizator Forum