Program Konferencji
infoENERGIA 2017

Konferencja Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017

PROGRAM KONFERENCJI

 Pobierz program w PDF

DZIEŃ I – czwartek 23.02.2017 r.

9.30 -11.00

 

Sesja Inauguracyjna

z udziałem  gościa honorowego  – posła do PE, Premiera Jerzego Buzka

Powitanie: Urząd Marszałkowski, Miasto Katowice, Śląski Związek Gmin i Powiatów

Prof. Jerzy Buzek – Rola efektywności energetycznej w polityce klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 

Dan Staniaszek Senior Expert Buildings Performance Institute Europe – Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w UE oraz propozycje działań wynikające z projektu nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energet. budynków EPBD

dr Marcin Popkiewicz  Efektywność energetyczna w dobie rewolucji energetycznej.

11.30-15.00

SESJA A1

Efektywne energetycznie budynki

SESJA B1

Transformacja energetyczna miast/gmin

SESJA C1

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ŚLĄSKA – Aksjologiczne podstawy i praktyka działania

 

Prowadzący – dr Stanisław Grygierczyk, Park Naukowo- Technologiczny Eurocentrum Katowice

1.Wprowadzenie – Budownictwo energooszczędne, aktualna sytuacja, potencjał zmian– dr Stanisław Grygierczyk

2 . Dom pasywny – dostępne finansowo, zdrowe i komfortowe, niskoenergetyczne budynki mieszkalne, prelegent – Marcin Stelmach, Architektura Pasywna

3. Termomodernizacja istniejących budynków do standardów niskoenergetycznych – inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

12.30 – 12.50 Przerwa

4. Racjonalizacja energetyczna istniejących budynków – dr inż. Jacek Biskupski Wydział Energii i Paliw  AGH

5. Wymagania i kierunki zmian prawnych w odniesieniu do budynków niskoenergetycznych- dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

6. Finansowanie inwestycji energooszczędnych – prelegent: Łukasz Balion Starszy Inspektor w Zespole Doradców WFOŚiGW Katowice

7. Finansowanie poprawy efektywności energetycznej przez banki ze wsparciem PolREFF – prelegent Jerzy Piszczek FEWE/PolREFF

8. Prezentacja rozwiązań systemowych w zakresie dostawy technologii dla poprawy efektywności energetycznej.

Organizator – Polska Sieć Energy Cities

Prowadzący: Zbigniew Michniowski prezes Polska Sieć Energy Cities 

 

1. Wprowadzenie – Gospodarowanie energią w gminach – diagnoza aktualnego stanu – prelegent Zbigniew Michniowski

2. Zarządzanie energią w mieście na przykładzie miast Katowice – prelegent p.Daniel Wolny, Ostrawa – prelegent dr. Minařík Daniel, Ph.D.

3. Problem niskiej emisji i jej przeciwdziałanie na przykładzie Uchwały antysmogowej, prelegent – dr Henryk Mercik, Członek Zarządu Województwa Śląskiego 

12.30 – 12.50 Przerwa

4. Sprawny, niskoemisyjny transport miejski
– prelegent Ryszard Wróbel, Miejski Zarząd Komunikacji Kraków.

5. Program likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko – dąbrowskiej – prelegent Antoni Kędzierski TAURON Ciepło 

6. Finansowanie przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej , termomodernizacja obiektów publicznych
– przedstawiciel WFOŚiGW Katowice, pan Dawid Piosek

7. Finansowanie w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w obszarze efektywności Energetycznej, prelegent – Jan Twardowski  Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii.

Organizator – Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

Prowadzący – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. Nzw. W Politechnice Śląskiej

Zrównoważony rozwój Śląska w
aspekcie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej – Prof. Jerzy Buzek
, Premier RP 1997-2001, Przewodniczący PE 2009-2012, Poseł do Parlamentu Europejskiego od 2004;

Zrównoważony rozwój Śląska z perspektywy związku metropolitalnego – Małgorzata Mańka-Szulik – od 2006 Prezydent Zabrza, od 2015 roku przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Wkład uczelni wyższych w
procesy programowania i wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju
Śląska – Prof. dr hab. Inż. Arkadiusz Mężyk
– Rektor Politechniki Śląskiej, członek Komitetu Mechaniki oraz

Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jako
warunek zrównoważonego rozwoju regionu – Tadeusz Donocik
– Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, szef Gabinetu Ministra Gospodarki w latach 1997 – 1998, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w latach 1998 – 2001

Zrównoważony rozwój a problemy RRI
(Responsible Research and Innovations) – Prof. dr hab. Andrzej Kiepas
– Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki Uniwersytetu Śląskiego


14.00-16.30 Sesja D1

Szkolenie dla firm obciążonych nadmiernymi kosztami zakupu energii elektrycznej – Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie. (program)

Prowadzący szkolenie- Instytut Energetyki Odnawialnej

 

DZIEŃ II – piątek 24.02.2017 r.

9.30-12.30

SESJA A2

Efektywność energetyczna budynków – aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania

SESJA B2

Perspektywy dla wykorzystania
OZE przez prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i uwarunkowań rynku

SESJA C2

Transformacja energetyczna miast/gmin

  Prowadzący: , dr inż Jacek Biskupski Politechnika Krakowska

1.Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych,

Prelegent  – dr inż. Arkadiusz  Węglarz, KAPE.

2. Systemy zarządzania energią w budynkach dla zwiększenia efektywności energetycznej – dr inż. Jacek Biskupski, Politechnika Krakowska

3. Sprawdzone techniki w zakresie zaopatrzenia w  ciepło –nowoczesne systemy grzewcze,  pompy ciepła – prelegent Grzegorz  Ojczyk, specjalista  d/s systemów grzewczych i OZE

4. Przykłady sprawdzonych praktyk – Pompy ciepła w innowacyjnych rozwiązaniach systemów grzewczych
– prelegent p. Grzegorz Cielecki, firma Buderus

11.00 – 11.20  Przerwa

5. Wybór optymalnego wariantu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody dla budynku użyteczności publicznej wraz z kalkulacją kosztów określonych w technologii BIM – studium przypadku – prelegent Katarzyna Knap, MCBE Politechnika Krakowska, Datacomp Sp. z o.o.

6. Wirtualny doradca energetyczny i kalkulator – narzędzia dla inwestujących w poprawę efektywności energetycznej budynków  – prelegent Jerzy Piszczek PolREFF/FEWE

7. Przykłady sprawdzonych praktyk – Nowoczesne i efektywne instalacje grzewcze- prelegent p. Marek Łechtański – Prezentacja rozwiązań firmy Ciepbud, oficjalnego partnera Viessmann

Prowadzący: Grzegorz Wiśniewskiprezes Instytutu Energetyki Odnawialnej

1. Perspektywy rozwoju OZE w Polsce –    wpływ ustawy o odnawialnych źródłach energii – prezes Grzegorz Wiśniewski, Instytutu Energetyki Odnawialnej

2. Jak rozsądnie inwestować w mikroinstalacje prosumenckie i efektywnie z nich korzystać? prelegent- dr Marcin Fice, Politechnika Śląska

3. Szanse i ryzyka dla prosumenckiego modelu OZE – prelegent Kamil Pluskwa-Dąbrowa, prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów

11.00 – 11.20  Przerwa

4. Zintegrowane systemy do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z magazynowaniem energii.

5. Przykłady sprawdzonych praktyk – prezentacja realizacji efektywnych instalacji OZE firmy MPL Energy, – prelegent p. Paweł Kostrzewa

Otwarte posiedzenie wyjazdowe
Komisji d/s Lokalnej Polityki Energetycznej
Organizator: Śląski Związek Gmin i Powiatów Prowadząca: p. Bożena Herbuś – Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy.
1. Inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej i systemy energetyczne – prelegent Łukasz Balion – doradca energetyczny WFOŚiGW Katowice
2. Gospodarowanie energią w mieście/gminie – prelegent Łukasz Polakowski Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii
3. Monitorowanie zużycia i kosztów energii – przykłady Miasto Katowice, Żory – prelegent Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią Urząd Miasta Katowice
Monika Niemczyk – Kierownik Zespołu Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Żory.

11.00 – 11.20  Przerwa

4. Zakup energii i gazu na wolnym rynku – prelegent Krystyna Kurowska doradca Prezydenta Miasta Zabrze
5. Termomodernizacja obiektów publicznych – czy to się opłaca?
– p. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.
6. Rola sieciowych nośników energii w transformacji energetycznej miast – dyskusja
7. Przykłady sprawdzonych praktyk – prezentacje firm

13.00-15.30

SESJA A3

Efektywność energetyczna obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej

SESJA B3

Rozwiązania dla prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i uwarunkowań rynku

SESJA C3

Transformacja energetyczna miast/gmin. Jakość powietrza – wyzwanie na dziś – Urząd Marszałkowski / Miasto Katowice/FEWE

  Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii

1.Niskoenergetyczne budynki wielkopowierzchniowe i użyteczności publicznej, sprawdzone rozwiązania techniczne, prelegent -Tomasz Pyszczek, Architektura Pasywna.

2.Zasady efektywnej termomodernizacji do standardów energooszczędnych w istniejących obiektach wielko kubaturowych, prelegent  – Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

3. Energia odnawialna w obiektach wielkokubatorowych i użyteczności publicznej, w perspektywie energetyki rozproszonej – prelegent mgr inż Adam Eichhorn specjalista d/s Odnawialnych Źródeł Energii, firma Viessmann

14.00 – 14.20 Przerwa

4. Nowoczesne oświetlenie LED – wpływ na charakterystykę energetyczną budynków – prelegent Łukasz Rajek, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii.

5. Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, w obiektach użyteczności publicznej. Studium przypadku – prelegenci –  Krzysztof Krajewski – dyrektor działu sprzedaży inwestycyjnej, Marian Kopecki – Prezes Zarządu, firma HSK LEDY

6. Prezentacja “Białe Ciepło – polska marka 2016 roku” – prelegenci Konrad Kaniewski, dr Artur Miros, firma Millenium

Prowadzący – Grzegorz Wiśniewski
Instytut Energetyki Odnawialnej 1.Odnawialne źródła energii – jako instrument dla zwiększenia efektywności energetycznej – prelegent IOE2. Przykłady analiz ekonomicznych i opracowań Instytutu Energii Odnawialnych nt. autoproducenta energii i prosumenta, prelegent  – Grzegorz Wiśniewski IEO

14.00 – 14.20 Przerwa

3. Czyste i odnawialne źródła energii  -rozwiązania dla instytucji i firm – prelegent  IEO

4. Przykłady sprawdzonych praktyk instalacji OZE zrealizowanych w firmach
– prezentacja Andrzej Curkowski IEO

Prowadzący: Szymon LiszkaFundacja na Rzecz Efektywności Energetycznej 

Prowadzący: Krystyna Kubica, Polska Izba Ekologii, Szymon Liszka, Fundacja na Rzecz Efektywności Energetycznej

1. Zarządzanie energią i jakość powietrza w miastach – Daniel Wolny Referat Zarządzania Energią Katowice, Mariusz Sumara za-ca kom straży miejskiej Katowice

2. Uchwała „antysmogowa” – rozwiązania systemowe – prelegent Łukasz Tekeli, p.o. dyrektora  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

3. Lokalne programy ograniczenia niskiej emisji – prelegent przedstawiciel WFOSiGW

4. Wpływ budynków jednorodzinnych na jakość powietrza – p. Marek Zaborowski Instytut Ekonomii Środowiska, Inicjatywa Efektywna Polska

14.30 – 14.50 Przerwa

5. Instalacje kotłowe z kotłami małej mocy w Polsce oraz rozwiązania w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej p. Grzegorz  Ojczyk, specjalista  d/s systemów grzewczych i OZE

6. Kierunki zmian prawnych i możliwości działań podejmowanych przez samorządy lokalne dla ograniczenia niskiej emisji – prelegent Rafał Psik, Zabrzański Alarm Smogowy.

7. Rynek nowoczesnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe, prelegent  – Szymon Liszka, FEWE

8. Prezentacja „Galmet – dbamy o czyste powietrze” – Prelegent – Ewelina Barton, Doradca ds. inwestycyjno-przetargowych

Zarejestruj się

 

Rejestracja na Konferencję uprawnia również do bezpłatnego wejścia na Targizobacz więcej.