Szkolenie Instytutu Energetyki Odnawialnej

Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017

14.00-16.30 Sesja D1

Szkolenie – Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie

Prowadzący szkolenie- Instytut Energetyki Odnawialnej

Adresaci i uczestnicy: przedstawiciele małych i średnich firm obciążonych nadmiernymi i rosnącymi kosztami zakupu energii elektrycznej np. branża spożywcza, markety spożywcze, rynek nieruchomości – centra handlowe i biurowe, budynki publiczne i szkoły, gospodarstwa rolne towarowe, zakłady rzemieślnicze, firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakłady mechaniczne, hotele, i inne

Zagadnienia:
• Prosument biznesowy i autoproducent energii – nowe zjawiskom na rynku energetyki odnawialnej w Polsce
• Prosument biznesowy a rynek energii i ustawa o OZE
• Koszy energii w małych i średnich firmach
• Profile zużycia energii w firmach i obiektach gminnych
• Taryfy na energię elektryczną dla przedsiębiorców i gmin
• Prognozy cen energii elektrycznej
• Prognozy taryf dla małych i średnich przedsiębiorstw i metody ich optymalizacji
• Oferta i ceny mikroinstalacji (do 40 kW) i małych instalacji (do 200 kW) OZE dedykowanych dla firm
• Profile produkcji energii w instalacjach OZE
• Przykładowe analizy ekonomiczne inwestycji w OZE firmach z autokonsumpcją energii
• Przykłady sprawdzonych praktyk instalacji prosumenckich OZE w firmach

Zarejestruj się