Prezentacje prelegentów – infoENERGIA 2017

SESJA A1 – Efektywne energetycznie budynki

Zasady efektywnej termomodernizacji do standardów energooszczędnych w istniejących obiektach wielko kubaturowych, prelegent  – Jerzy Żurawski, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska.

Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych – prelegent Jerzy Piszczek FEWE/PolREFF

 

SESJA A2 – Efektywność energetyczna budynków – aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania

Nakłady finansowe i korzyści wynikające z budowy różnych typów budynków energooszczędnych
dr inż. Arkadiusz Węglarz, KAPE.

Systemy zarządzania energią w budynkach dla zwiększenia efektywności energetycznej
dr inż. Jacek Biskupski, Politechnika Krakowska

Sprawdzone techniki w zakresie zaopatrzenia w ciepło –nowoczesne systemy grzewcze, pompy ciepła
Grzegorz Ojczyk, specjalista d/s systemów grzewczychi OZE

Pompy ciepła w innowacyjnych rozwiązaniach systemów grzewczych –
p. Grzegorz Cielecki., firma Buderus

Wybór optymalnego wariantu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody dla budynku użyteczności publicznej wraz z kalkulacją kosztów określonych w technologii BIM
– studium przypadku
p. Katarzyna Knap, MCBE Politechnika Krakowska, Datacomp Sp. z o.o.

 

SESJA C2 Transformacja energetyczna miast/gmin

Inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej i systemy energetyczne
Łukasz Balion – doradca energetyczny WFOŚiGW Katowice

Gospodarowanie energią w mieście/gminie
Łukasz Polakowski Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii

Monitorowanie zużycia i kosztów energii – przykłady Miasto Katowice, Żory
Daniel Wolny – Kierownik Referatu Zarządzania Energią Urząd Miasta Katowice
Monika Niemczyk – Kierownik Zespołu Zarządzania Energią w Urzędzie Miasta Żory.

Termomodernizacja obiektów publicznych – – czy to się opłaca?
p. Jan Twardowski, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii .

Rola sieciowych nośników energii w transformacji energetycznej miast
prelegent Tauron Ciepło

 

SESJA A3 Efektywność energetyczna obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej

Energia odnawialna w obiektach wielkokubatorowych i użyteczności publicznej, w perspektywie energetyki rozproszonej
mgr inż Artur Karczmarczyk, specjalista d/s Odnawialnych Źródeł Energii, firma Viessmann

Nowoczesne oświetlenie LED – wpływ na charakterystykę energetyczną budynków
Łukasz Rajek, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii.

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, w obiektach użyteczności publicznej. -Studium przypadku
Krzysztof Krajewski – dyr.działu sprzedaży inwestycyjnej
Marian Kopecki – Prezes Zarządu, firma HSK LEDY

Zastosowanie nowoczesnych technologii na przykładzie  GPP Business Park
Mirosław Czarnik, GPP Business Park

 

SESJA C3 Transformacja energetyczna miast/gmin. Jakość powietrza – wyzwanie na dziś – Urząd Marszałkowski / Miasto Katowice/FEWE

Zarządzanie energią i jakość powietrza w miastach
Daniel Wolny

Zarządzania Energią Katowice
Mariusz Sumara za-ca kom straży miejskiej Katowice

Uchwała „antysmogowa” – rozwiązania systemowe
Łukasz Tekeli, p.o. dyrektora Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Wpływ budynków jednorodzinnych na jakość powietrza
p. Marek Zaborowski Instytut Ekonomii Środowiska, Inicjatywa Efektywna Polska

Instalacje kotłowe z kotłami małej mocy w Polsce oraz rozwiązania w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej
Grzegorz Ojczyk, specjalista d/s systemów grzewczych i OZE

Kierunki zmian prawnych i możliwości działań podejmowanych przez samorządy lokalne dla ograniczenia niskiej emisji
Rafał Psik, Zabrzański Alarm Smogowy.

Rynek nowoczesnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe
Szymon Liszka, FEWE

Dbamy o czyste powietrze – Galmet
Ewelina Barton, doradca ds. inwestycyjno-przetargowych