Efektywne energetycznie budynki

23 Lut 2016
11:30 - 15:00
Sala A

Efektywne energetycznie budynki

Prowadzący: dr inż. Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Wprowadzenie – Budownictwo energooszczędne – aktualna sytuacja, potencjał zmian
dr inż.Arkadiusz Węglarz

Budynki aktywne „plus energetyczne” – szanse rozwoju

Termomodernizacja istniejących budynków
Jerzy Żurawski – Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Wymagania i kierunki zmian prawnych
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, – Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego

Finansowanie inwestycji energooszczędnych
prezentacja WFOŚiGW, Urząd Marszałkowski – RPO

Prezentacja firm w zakresie
•    finasowania (banki/fundusze)
•    rozwiązań systemowych w zakresie dostawy technologii lub usług dla poprawy efektywności energetycznej i rozwoju oze