Efektywność energetyczna obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej

Efektywność energetyczna obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej

Prowadzący:
dr Stanisław Grygierczyk, 
Eurocentrum Katowice

Prawidłowe przygotowanie inwestycji oraz zarządzanie obiektem wielkopowierzchniowym
mgr inż. arch. Tomasz Pyszczek Klaster Zrównoważonej Energii.

Zasady efektywnej termo modernizacji w istniejących obiektach wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej
Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

Systemy zarządzania energią dla zwiększenia efektywności energetycznej w obiektach wielkopowierzchniowych i publicznych.

Komfort cieplny w obiektach wielkokubaturowych – systemy grzewcze

Przygotowanie i eksploatacja instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiekcie wielkokubaturowym.

Przykłady sprawdzonych praktyk
dr Stanisław Grygierczyk, Eurocentrum Katowice

Przedstawiciel GPP
pokazanie rozwiązań biurowca pasywnego