prof. dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

prof. dr hab. Aleksandra Kuzior

Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

O prelegencie

Profesor Aleksandra Kuzior naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności i sprawiedliwości generacyjnej i międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej.

Ponadto zajmuje się problematyką Technology Assessment (TA) jako narzędzia do oceny technologii i jej istotnej roli w przemianie gospodarki, społeczeństwa, kultury (w szczególności wykorzystania partycypacyjnego modelu TA).

Współpracuje z licznymi szkołami wyższymi na Słowacji (m.in. z uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie i Nitrze), w Niemczech (Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau i Technische Universität (TU) Dresden, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) Karlsruher Institut für Technologie (KIT) w Karlsruhe oraz w Hiszpanii (Uniwersytet w San Sebastian). Jest organizatorką wielu kongresów i konferencji naukowych  (m.in. Międzynarodowego Kongresu Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Rybnik 2016).

Kierowała projektami z EFS, m.in projektem „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Realizowała projekty na zlecenie podmiotów gospodarczych. Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. „Aksjologia zrównoważonego rozwoju”, „Polskie i niemieckie doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju”.

Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała nagrody Rektora Politechniki Śląskiej i Medal Komisji Edukacji Narodowej.