Daniel Wolny

Daniel Wolny

O prelegencie

Kierownik Referatu Zarządzania Energią

Wydział Kształtowania Środowiska

Urząd Miasta Katowice

 

Daniel WOLNY – urodzony w 1977 r. w Świętochłowicach. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji: Inżynieria Energetyczna i Chłodnicza (2002 r.)

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, matematyki oraz audytingu energetycznego. Wykładowca i uczestnik wielu szkoleń i kursów związanych z efektywnością energetyczną, ochroną powietrza i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Przewodniczący Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu utworzonego przy Górnośląskim Związku Metropolitalnym, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Członek Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Członek Zespołu ds. legislacji przy Komitecie Sterującym ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Od 2003 roku zawodowo związany z audytingiem energetycznym obiektów kubaturowych, sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła. Autor i współautor ponad 100 audytów energetycznych oraz kilkudziesięciu innych opracowań dotyczących oszczędności energii, gospodarki energetycznej i ochrony powietrza.

Obecnie Kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zajmującego się planowaniem energetycznym, wzrostem efektywności energetycznej i zarządzaniem energią oraz inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań wynikających z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.