Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (1952), specjalista w zakresie energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W 1986r. obronił z wyróżnieniem doktorat, w 2004r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011r. tytuł profesora.

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz (1952), specjalista w zakresie energetyki oraz budowy i eksploatacji maszyn, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Energetycznego Politechniki Śląskiej. W 1986r. obronił z wyróżnieniem doktorat, w 2004r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011r. tytuł profesora.

O prelegencie

Jest sekretarzem Komitetu Energetyki przy Prezydium PAN i członkiem Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz Regionalnej Śląskiej Rady ds. Energii. Był lub jest członkiem rad programowych i naukowych 5 czasopism oraz przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym konferencji: Energetyka Gazowa, Rynek Gazu, Rynek Ciepła, Napędy-Sterowanie-Automatyka Przemysłowa w Elektroenergetyce. Ściśle współpracuje z przemysłem.

Prowadzi m.in. wykłady: czyste technologie energetyczne, ekonomiczne zagadnienia energetyki, hierarchiczne układy produkcji skojarzonej, elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe, ogniwa paliwowe. Jest promotorem 70 prac magisterskich, w tym 2 wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach.

Autor i współautor ponad 240 publikacji, w tym 9 książek i monografii, 130 artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych, 3 patentów oraz promotor 11 przewodów doktorskich.

W latach 2004-2016r. był kierownikiem Zakładu Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, którego dyrektorem jest od 2015r.

W latach 2008-2016 dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, który w 2013 r. zajął I miejsce w kraju w grupie „Górnictwo, geologia techniczna, geodezja, energetyka i transport” utworzonej przez MNiSW dla oceny jednostek naukowych oraz uzyskuje A kategorię i nominację do A+. Otrzymuje też wyróżnienie Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Inżynieria środowiska oraz 4-krotnie wygrywa konkursy na kierunki zamawiane. W lipcu 2012r. prof. Janusz Kotowicz odbiera z rąk Premiera i Ministra NiSzW dyplom dla „Najlepszego Wydziału w Polsce kształcącego na kierunku Inżynieria środowiska”.

Aktualnie jest prorektorem ds. Współpracy z Otoczeniem Społęczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej