prof. Jerzy Buzek

Premier RP w latach 1997-2001.

prof. Jerzy Buzek

Premier RP w latach 1997-2001.

O prelegencie

Jerzy Buzek – Premier RP  w latach 1997-2001. Pierwszy przewodniczący Parlamentu Europejskiego z Europy Środkowo-Wschodniej. W Parlamencie nieprzerwanie od 2004 roku.

Obecnie przewodniczy pracom Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Odpowiedzialny z ramienia Parlamentu za rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu do Europy. Uznany przez ekspertów VoteWatch Europe za najbardziej wpływowego europosła ds. energetyki.

Odznaczony Orderem Orła Białego za wkład w demokratyczną transformację Polski, osiągnięcia naukowe i dokonania polityczne w Polsce i na arenie międzynarodowej.