Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

Profesor nauk humanistycznych, fizyk i filozof. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Filozofii, Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas

Profesor nauk humanistycznych, fizyk i filozof. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Filozofii, Kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki.

O prelegencie

Członkostwo w organizacjach zawodowych i organizacjach społecznych:

1.Członek rady wydawniczej serii „Technikphilosophie”, LIT Verlag Münster, Niemcy

2.Członek rady wydawniczej serii „Cultural diversity and new media”. Trafo Verlag    Berlin

3. Członek rady wydawniczej czasopisma „GAIA” , Zürich

4.Członek Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach

5.Członek „Polsko-niemieckiej grupy naukowców na rzecz zrównoważonego rozwoju“ (Niemcy-Heidelberg)

6. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii

Główne kierunki zainteresowań naukowo-badawczych: etyki stosowane i zawodowe, problematyka ryzyka i bezpieczeństwa, problemy społeczeństwa informacyjnego, problematyka zrównoważonego rozwoju, antropologia filozoficzna, filozofia nauki i techniki

Wybrane publikacje:

  1. A.Kiepas: Der Mensch.Das vergessene Paradigma der Technikphilosophie? Münster 2010.
  2. 2. G.Banse, R.Janikowski, A.Kiepas (Hg.)Nachhaltige Entwicklung – transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa. Sigma Verlag . Berlin 2011
  3. The Medialisation of Communicative Rationality in the Culture of “Virtual Reality” w: “International Journal of Pedagogy , Innovations and New Technologies” Warszawa 2014
  4. Gesellschaftliche Verantwortung als Grundlage des nachhaltigen Unternehmens, w:

Humanities and Social Sciences (HSS), Vol. XIX, 21 (3/2014), July-September 2014