Rafał Psik

Rafał Psik

O prelegencie

Działacz społeczny, członek inicjatywy społecznej Zagłębiowski Alarm Smogowy.
Zawodowo związany z dostawami urządzeń dla energetyki.
Wystąpienie dotyczyć będzie zagadnień istniejących i koniecznych do wprowadzenia zmian prawnych na poziomie samorządów w celu ograniczenia problemów z zanieczyszczeniami powietrza a szczególnie niska emisją.