Szymon Liszka

Szymon Liszka

O prelegencie

Absolwent Wydziału EAiE Akademii Górniczo Hutniczej, kariera zawodowa związana z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FEWE. Fundacja jest niezależną, prywatną instytucją non for profit, zajmującą się problematykę energetyczną w szczególności zagadnieniami techniczno-ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi zrównoważonej gospodarki energetycznej.

Doświadczenie zawodowe obejmują zarówno zagadnienia związane problematykę polityki energetycznej, lokalnego planowanie energetycznego, programowania przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej i czystych technologii energetycznych w oparciu o innowacyjne metody finansowania jak i szczegółowe problemy związane z audytem energetycznym, pomiarową diagnostyką energetyczną obiektów i weryfikacją efektów podejmowanych działań.