Zbigniew Michniowski

Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, wiceprezes Energy Cities (Europa), Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zbigniew Michniowski

Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites, wiceprezes Energy Cities (Europa), Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. Zrównoważonego Rozwoju

O prelegencie

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1994 roku został wybrany prezydentem Bielska-Białej. Funkcję tę sprawował przez rok. Później, aż do 2002 roku kierował Beskidzką Agencją Poszanowania Energii. W listopadzie 2002 roku prezydent Bielska-Białej powołał go na stanowisko swojego zastępcy.

Jest autorem wielu interesujących projektów, wzorów użytkowych i zdobniczych z zakresu motoryzacji a także opracowań dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, programów ochrony powietrza i planów energetycznych dla gmin.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat był m.in. wiceprezesem Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, przewodniczącym Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Beskidzkiej Energetyki.

All session by Zbigniew Michniowski